Film

Våre filmskapere og animatører er verdens mest kreative mennesker. Eller, vi hevder i alle fall nå det.

Vi har alle de morsomme verktøyene og teknikkene til å skape gode levende bilder. Vi brenner for god historiefortelling, og vi tror at film fortsatt engasjerer målgruppen. Film skaper handling, troverdighet, og utløser også salg.


Film er ikke et døende medium i PR- og reklamesammenheng, nei. Film fungerer fortsatt, når det er gjort riktig.
Copyright 2022 (C) Org.nr - 924380284