Om Avenew

VISJON OG MISJON

Avenew er et internasjonalt fullservicebyrå med hovedtyngde i Norge, Øst-Europa og Sør-Asia - som tilbyr tjenester innenfor strategisk og operativ kommunikasjon. I 2022 fusjonerte Innovativ Design med flere frilansere som har jobbet i mange år både nasjonalt i Norge, men også globalt. Sammen har vi dannet dette frilansnettverket – hver for oss har vi en unik spisskompetanse, men samlet utgjør vi et team som kan tilby god breddekompetanse innenfor hele det kommunikasjonsfaglige spekteret.

Byrånavnet stammer fra Aveny, som er en synonym for vei. Aveny er også synonymt for måter å tilnærme seg problemløsning på, men også på å oppnå progresjon.

Å skape verdi for folk og samfunn står sentralt i alle våre løsninger. Derfor jobber vi målrettet med å tenke bærekraft og mangfold i alt vi gjør. Sentralt i dette arbeide er å etterstreber oss de mest engasjerte hodene som både fremmer og tilbyr nytenkning og meningsbrytning, og som tør å gå nye veier. Derav navnet vårt – Avenew.BÆREKRAFT

Verden over sitter det kompetente mennesker villig til å løse oppgaver og skape seg verdige liv. Nettopp det er essensen i bærekraftmålene – at folk på tvers skal sameksistere, lære av hverandre, jobbe sammen, utveksle kunnskap og ideer, og sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst for alle involverte parter. For mange år tilbake var forutsetningene for et globalisert samarbeid lite miljøvennlig. Men fremtidens arbeidsliv er her nå – Avenew anerkjenner dette, gjennom teknologiske infrastrukturer har vi etablert globale nettverk, krysskulturelle team og kompetanse fra verden over – til det beste for våre klienter. Våre samarbeidspartnere nyter gjensidig av samarbeidet – i praksis er det kunnskapsdeling og økonomisk vekst, og mindre forskjeller på tvers.

Global kunnskap og forskjellige bakgrunner er kilden til de kreative løsningene vi i Avenew tilbyr, som skapes gjennom meningsbrytning, forskjellige perspektiver, og et mangfold av mennesker verden rundt. Dette teamet – og Avenew er et resultat av mange års profesjonelt samarbeid med vårt frilansnettverk.


Utvikler gode strategier og innovative metoder for at du oppnår ønskede resultater
Copyright 2022 (C) Org.nr - 924380284