Personvern
Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter om deg, og at du føler deg trygg på at personvernet ditt er ivaretatt. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.
Hvem er behandlingsansvarlig?
Det er Avenuee AS (Org. 924 380 284) ved daglig leder som har hovedansvaret for all behandling av personopplysninger.
Vår behandling av personopplysninger
Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Når du bruker nettsiden vår, herunder selv fyller inn informasjon på vår nettleser eller i våre applikasjoner, for eksempel for å motta nyhetsbrev vil vi behandle personopplysninger om deg
Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.
Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.
Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting eller dataportabilitet av personopplysningene vi behandler om deg.
Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil denne siden oppdateres.
Google Analytics
Vi ønsker å lære hva som virker og hva som ikke virker på nettsiden vår. Ved å se på bruksmønsteret til de som besøker nettstedet, kan vi finne ut hvordan dere som besøker siden vår forholder dere til innholdet vårt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å utføre denne jobben. Vi anonymiserer ip-adressen din slik at du forblir anonym.
Facebook Pixel
For at du som bruker skal få tilrettelagt for relevante annonser på Facebook samles det inn informasjon ved hjelp av cookies. Din informasjon blir kun samlet inn dersom du godtar cookies.
Copyright 2022 (C) Org.nr - 924380284