Tekst- og mediehåndtering

Vi har mange års erfaring med medie- og pressehåndtering. Vi bidrar med strategiske
medievurderinger i forbindelse med utspill, debatter og krisekommunikasjon.

Andre tjenester vi tilbyr er støtte og bistand til pressemeldinger, nyhetsmeldinger, taler og kronikker. Vi kan også hjelpe med tekstforfattertjenester som for eksempel annonsetekster, reklamemanus, og nettsidetekst.
Presse- og
nyhetsmeldinger
Kronikker
Taler
Annonsetekster
Reklamemanus
Nettsidetekst

Kommunikasjon handler om to ting; Gode historier og distribusjon. Dette er kjernen i det vi leverer.
Copyright 2022 (C) Org.nr - 924380284