Utvikling av nettside

Vi tilbyr design og utvikling av både mal-baserte og skreddersydde nettsider.

Vi tilpasser både designet (front-end), administrasjonspanelet og redigeringsverktøyet (back-end) etter kundens behov og ønsker. Det finnes ingen begrensninger på hva vi kan få til, mulighetene er uendelige.
Vi skreddersyr nettsider
etter behov og ønsker
Vi utvikler, tilpasser eller
implenterer API løsninger
Nettbutikk med
CRM system
Alt vi lager er
tilpasset alle flater
Høyt fokus på brukergrensesnitt og brukeropplevelse
Nettsiden leves med
brukervennlig administrasjonpanel


Copyright 2022 (C) Org.nr - 924380284